Rules

Act like an adult and be respectful!

 • We hate cheaters. When playing, play fair. If you get caugt cheating, you’re no longer welcome at BuG
 • The BuG Community has no room for discrimination and racism.
 • Don’t offend others. Respect others and treat them the way you want to be treated.
 • Swearing, cursing (raging) is not really a problem in itself, but please think about your fellow gamers/others and so do your raging in moderation. Would you or do you tend to do this extreme? Then there is room for it in the Rage Squad channels.
 • Don’t irritate others. No teasing or nasty comments, please keep them to yourself.
 • You don’t have to find everyone equally nice, but it is not necessary to influence the opinions of others negatively.
 • Don’t involve others in your argument. If you have an argument or problem with someone within the community, fix this mutually. If you fail in resolving the issue, just leave each other be.
 • Soundboards are allowed to the extent that others don’t suffer from it here. Personal quotes from BuG members can be great fun, but use it only if you are sure it won’t hurt anyone.

Gedraag je volwassen en respectvol!

 • Aan cheaters hebben we een hekel. Als je speelt, speel je eerlijk. Wordt je betrapt op cheaten, dan ben je niet langer welkom bij BuG.
 • Voor discriminatie en racisme is binnen BuG geen ruimte.
 • Beledig anderen niet. Heb respect voor je medemens en behandel anderen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden.
 • Schelden, vloeken en tieren (ragen) is op zich niet erg maar houd wel rekening met anderen en doe dit dus met mate, Wil je of heb je de neiging om dit extreem te doen, dan is hier ruimte voor in de Rage Squad kanalen.
 • Irriteer geen anderen: plagerijen of vervelende opmerkingen die anderen kunnen irriteren, kun je beter achterwege laten.
 • Maak anderen niet zwart: je hoeft heus niet iedereen even aardig te vinden, maar het is niet nodig om de mening van anderen negatief te beïnvloeden.
 • Betrek geen anderen bij ruzies: als je ruzie/problemen hebt met iemand uit de community, los dit dan onderling op. Als het niet lukt om het onderling op te lossen, laat elkaar dan maar gewoon met rust en ga niet op elkaar in.
 • Soundboards zijn toegestaan voor zover anderen hier geen last van ondervinden. Persoonlijke quotes van BuG leden kunnen heel leuk zijn, maar gebruik deze alleen als je zeker weet dat het geen kwaad kan.